Wyszukaj:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Trwały Zarząd
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Aktualności
•  Działania bieżące
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  1% podatku
  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  Konkurs na wolne stanowisko pracy
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Regulaminy
•  Zarządzenia Dyrektora z 2017r.
  Organy Ośrodka
•  Dyrektor Ośrodka
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Pedagog
  Dane osobowe
•  Polityka prywatności
•  Inspektor Ochrony Danych
•  Klauzula informacyjna dla rodzica- opiekuna prawnego ucznia
Pomoc
Statystyki


251826
od 06 stycznia 2006
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Stanowiska (0)
        Dyrektor (1)
        Wicedyrektor (1)
        Główny Księgowy (1)
    Trwały Zarząd (1)

Zakres działania
    Charakterystyka ogólna (1)
    Aktualności (44)
    Działania bieżące (2)

Zamówienia publiczne
    Przetargi (5)
    Ogłoszenia (1)

Obsługa interesantów
    Załatwianie spraw (1)
    Ogłoszenia (0)

Informacje
    Instrukcja obsługi (1)
    Redakcja (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    1% podatku (1)

Nabór na wolne stanowisko pracy
    Nabór na wolne stanowisko pracy (0)
    Konkurs na wolne stanowisko pracy (0)

Prawo wewnątrzszkolne
    Statut (1)
    Regulaminy (0)
        Regulamin Pracy (1)
        Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (1)
        Regulamin Wynagradzania (1)
        Regulamin Rady Pedagogicznej (1)
        Regulamin Samorządu Uczniowskiego (1)
        Regulamin Rady Rodziców (1)
        Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze (1)
    Zarządzenia Dyrektora z 2017r. (8)

Organy Ośrodka
    Dyrektor Ośrodka (1)
    Rada Pedagogiczna (1)
    Rada Rodziców (1)
    Pedagog (1)

Dane osobowe
    Polityka prywatności (1)
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Klauzula informacyjna dla rodzica- opiekuna prawnego ucznia (1)