Wyszukaj:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Trwały Zarząd
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Aktualności
•  Działania bieżące
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  1% podatku
  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  Konkurs na wolne stanowisko pracy
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Regulaminy
•  Zarządzenia Dyrektora z 2017r.
  Organy Ośrodka
•  Dyrektor Ośrodka
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Samorząd Uczniowski
•  Pedagog
  Dane osobowe
•  Polityka prywatności
•  Inspektor Ochrony Danych
Pomoc
Statystyki


238730
od 06 stycznia 2006
Zamówienia publiczne » Przetargi

Artykuły
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowa budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu celem dostosowania do warunków przeciwpożarowych"
  Informacja o treści złożonych ofert
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Przebudowa budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu celem dostosowania do warunków przeciwpożarowych
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - "Przebudowa budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaniu celem dostosowania do warunków przeciwpożarowych"